Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-15. Ušetříte cca 25%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz.

31 h.

1150 Kč

Lekce 1 – Opakování ze SŠ

V této lekci vysvětluji téma Opakování SŠ matematiky na příkladech z 1. testu na moodlu. Např. řešení různých typů rovnic a nerovnic, mocniny, lineární funkci, goniometrické funkce apod.

2 h.

100 Kč

Lekce 2 – Definiční obor funkce

V této lekci vysvětluji téma Funkce a její definiční obor na příkladech z 2. testu na moodlu. Na procvičení je také několik příkladů ze zkouškových testů.

1,75 h.

90 Kč

Lekce 3 – Limity

V této lekci vysvětluji téma Limita funkce. Jak rozumět limitám a výpočet na příkladech z 2. či 3. testu na moodlu. Limity jsou dále použity v dalších lekcích na výpočet asymptot či u lekce s derivacemi vypočteny pomocí L`hospitalova pravidla.

1,75 h.

90 Kč

Lekce 4 – Derivace

V této lekci vysvětluji téma Derivace funkce. Co je derivace funkce, k čemu se používá a jaké jsou základní způsoby derivování. Výpočet také na příkladech z 2. testu na moodlu.

1,75 h.

90 Kč

Lekce 5 – Tečny, normály a asymptoty funkce

V této lekci vysvětluji téma Tečny a normály funkcí. Jejich rovnice a nejrůznější varianty zadání. Dále aplikaci limit na výpočet Asymptot funkce. Vše na příkladech ze zápočtových testů na moodlu či zkoušek.

1,75 h.

90 Kč

Lekce 6 – Monotónie a extrémy funkcí

V této lekci najdete 1. část tématu Průběh funkce. Na úvod vysvětlení vztahu mezi derivacemi a průběhem funkce a poté výpočet na příkladech z 3. testu na moodlu či zkoušek. Konkrétně monotónie funkce, lokální a globální extrémy.

2,75 h.

140 Kč

Lekce 7 – Zakřivenost a inflexní body

V této lekci najdete 2. část tématu Průběh funkce. Konkrétně zakřivenost funkce a inflexní body. Opět na výpočtu příkladů z 3. testu na moodlu či zkoušek. Je dobré mít znalosti z předchozí lekce. Lekce je složena ze 2 douček.

1,33 h.

70 Kč

Lekce 8 – Opakování limit a asymptot

V této krátké lekci najdete několik vybraných příkladů na limity a asymptoty funkce, které se aktuálně objevily v testech na moodlu a zbyl nám čas na jejich výpočet při jednom doučku.

0,75 h.

50 Kč

Lekce 9 – Neurčité integrály

V této lekci si vysvětlíme téma integrály. Jejich dělení, základní metody integrace (přímá metoda, per partes a substituce) u neurčitých integrálů na typových úlohách nejen z 4. testu na moodlu či zkoušek.

2 h.

100 Kč

Lekce 10 – Určité integrály

V této lekci si vysvětlíme 2. část tématu Matice a jejich použití. Konkrétně různé způsoby řešení soustav rovnic (Gaussova metoda či Cramerovo pravidlo) a také tzv. maticové rovnice. Opět rovněž na typových úlohách z 5. testu na moodlu či zkoušek. Je dobré mít znalosti z předchozí lekce.

2 h.

100 Kč

Lekce 11 – Matice 1. část

V této lekci si vysvětlíme 1. část tématu Matice a jejich použití. Co je matice, základní typy matic a početní operace s nimi. Dále hodnost matic, výpočet determinantu či inverzní matice. Opět rovněž na typových úlohách z 5. testu na moodlu či zkoušek.

2,25 h.

110 Kč

Lekce 12 – Matice 2. část

V této lekci si vysvětlíme 2. část tématu Matice a jejich použití. Konkrétně různé způsoby řešení soustav rovnic (Gaussova metoda či Cramerovo pravidlo) a také tzv. maticové rovnice. Opět rovněž na typových úlohách z 5. testu na moodlu či zkoušek. Je dobré mít znalosti z předchozí lekce.

2 h.

100 Kč

Lekce 13 – Řešení zk. testů

V této lekci jsem ukázal výpočet vzorového zk. testu na moodlu z roku 2021. Test obsahuje vybrané příklady z jednotlivých témat probíraných během semestru. Nově přidáno video s vysvětlením výpočtů vzorových školních zkouškových testů z roku 2022.

6 h.

300 Kč

Lekce 14 – 1. zápočtový test 2023

V lekci najdete ukázku výpočtu vybraných typových příkladů z 1. zápočtového testu 2023.

1 h.

50 Kč

Lekce 15 – 2. zápočtový test 2023

V lekci najdete ukázku výpočtu vybraných typových příkladů z 2. zápočtového testu 2023.

1,75 h.

90 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem