Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-6. Ušetříte cca 15%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz.

15,25 h.

700 Kč

Lekce 1 - Jednoduchá regrese a korelace

V této lekci vysvětluji téma Jednoduchá regrese a korelace. Základní způsoby výpočtu lineární a vybraných nelineárních regresních funkcí na příkladech z domácích úkolů. Určování síly závislosti, kvality modelu či testování hypotéz v regresi. Navazuje na látku probranou ve Statistice 1 u lineární regrese.

2,25 h.

120 Kč

Lekce 2 - Vícenásobná regrese a korelace

V této lekci vysvětluji téma Vícenásobná lineární regrese a korelace. Základní způsoby výpočtu regresní roviny podle typu zadání, kvality modelu či různých korelačních koeficientů. Ruční výpočet dalších příkladů, které jsem v Excelu neřešil, je v 2.videu z doučování studentů jiného oboru.

2,25 h.

120 Kč

Lekce 3 - Asociační tabulky

V této lekci vysvětluji téma Asociační tabulky. Testy nezávislosti, popis závislosti asociační přímkou a sílu závislosti pomocí koeficientů asociace.

1,75 h.

100 Kč

Lekce 4 - Kontingenční tabulky

V této lekci vysvětluji téma Kontingenční tabulky. Tvorba tabulky, test chí kvadrát nezávislosti či sílu závislosti pomocí koeficientů kontingence.

1,25 h.

70 Kč

Lekce 5 - Časové řady

V této lekci vysvětluji téma Časové řady. Konkrétně popisné charakteristiky, klouzavé průměry, výpočet trendových funkcí, odhad hodnot ukazatele v budoucnu, rozklad periodických časových řad na jednotlivé složky (aditivní a multiplikativní tvar), vliv sezónnosti či korelaci v ČŘ. Lekce je složena ze 3 videí z douček.

4,75 h.

250 Kč

Lekce 6 - Indexní analýza

V této lekci vysvětluji téma Indexní analýza. Konkrétně individuální jednoduché či složené indexy a souhrnné (agregátní) indexy. Různé typy cenových a objemových indexů. Také rozklad indexů na součin několika složek. Samozřejmě i nutné dopočty ze zadané tabulky. Lekce je složena ze 2 videí z douček.

3 h.

160 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem