STATISTIKA

Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-5. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz. Obsahuje lekce na popisnou statistiku, teorii odhadu, testy hypotéz, regresi a korelaci a časové řady.

8,5 h.

425 Kč