Doučování - Myšlení

Myšlení povoleno

Doučování - kostky

Se mnou neprohraješ

Doučování - holka4

Se mnou úsměv
neztratíš

Doučování - schody

Krok za krokem

Doučování - úspěch

Zaostřeno na úspěch

Slider1

Naučím tě s tím pracovat

Doučování FAQ

Zodpovím i neobvyklé dotazy

previous arrow
next arrow

Osobní doučování

Osobně se při doučování můžeme sejít v Ústí nad Labem, Plzni a Praze. A to jak na individuální, tak  skupinovou výuku. Od roku 2020 je rovněž možnost i online doučování, které některým studentům více vyhovuje (výpočty kvůli přehlednosti ukazuji na tabuli před kamerou, případně v Excelu).

Individuální

Individuální doučování nebo např. doučování dvojice studentů probíhá v klidných (studentských) kavárnách, knihovně či na jiných vhodných veřejných místech. Případně se lze domluvit na výuce u mě doma u Ústí n. L. Pokud máte např. před zkouškou na lekci připraveny dotazy k probírané látce, rád vše potřebné vysvětlím. Při pravidelné výuce si postupně vysvětlíme témata na typových příkladech pro pochopení látky a rovněž na zkouškových variantách příkladů. Čerpáme z vašich i mých materiálů ke konkrétnímu předmětu.

Skupinové

Skupinová doučování (tzv. nalejvárny) probíhají většinou v pronajatých prostorách určených k výuce (učebny v jazykových školách, týmové studovny v knihovně apod.). Během několika na sebe navazujících lekcí vám vysvětlím jednotlivá témata potřebná ke zvládnutí předmětu na zkouškových příkladech z minulých let.
Samozřejmě včetně nejdůležitějších teoretických otázek. Do výuky se vás snažím zapojit formou dotazů v průběhu výpočtů, díky čemuž také sami poznáte, do jaké míry již látce rozumíte. Domů dostanete na procvičení několik dalších příkladů s výsledky. Následně máte mou online podporu při dotazech .