Doučování - Myšlení

Myšlení povoleno

Doučování - kostky

Se mnou neprohraješ

Doučování - holka4

Se mnou úsměv
neztratíš

Doučování - schody

Krok za krokem

Doučování - úspěch

Zaostřeno na úspěch

Slider1

Naučím tě s tím pracovat

Doučování FAQ

Zodpovím i neobvyklé dotazy

previous arrow
next arrow

Informace o mně

Ahoj, jmenuji se Petr Hadraba. Už od dětství mě bavila matematika a různé logické či kombinatorické hry nejen s čísly (Sudoku, Kakuro, Puzzle apod..). V roce 2004 jsem maturoval na gymnáziu v Ústí n. Labem a o 6 let později jsem s vyznamenáním zakončil magisterské studium na Fakultě dopravní ČVUT, obor management a ekonomika dopravy a telekomunikací.

Již během studia na VŠ jsem některým spolužákům či kamarádům pomáhal formou doučování s matematikou a statistikou. Později jsem k těmto předmětům připojil rovněž ekonomicko matematické metody (operační výzkum) a použití Excelu včetně jeho nejrůznějších doplňků pro ulehčení složitějších výpočtů.

Od roku 2012 se doučováním či statistickým zpracováním dat živím jako OSVČ a i po 10 letech mě to stále baví.

Rád jsem v kontaktu s vámi studenty. Baví mě rozvíjení vašich znalostí a dovedností s cílem vysvětlit danou problematiku co nejjednodušeji, abyste ji pochopili a dokázali samostatně řešit obdobné úlohy a úspěšně zvládli jednotlivé fáze svého studia (dílčí testy, maturity, zápočty, zkoušky, zpracování BP či DP).

S většinou studentů si tykám, doučování probíhá v přátelské atmosféře tak, aby pro obě strany byla výuka co nejvíce příjemná a zároveň efektivní. Nemám problém s opakovaným vysvětlením jednotlivých témat, pokud se vám nedaří je pochopit napoprvé. Nadarmo se neříká, že „opakování je matka moudrosti“.

Snažím se znalosti předat zábavnou formou, abyste např. z matematiky neměli strach, ale těšili jste se na další lekce. Jednotlivé předměty jsou vzájemně provázány, proto při výuce upozorňuji na tyto souvislosti. Matematické dovednosti budete moci následně použít např. ve statistice či operačním výzkumu.

Od studentů očekávám určitou samostatnost mezi lekcemi, kdy by si měli najít čas na procvičení probíraných typů příkladů. Pomůže to s rychlejším osvojením daného tématu. Rád zodpovím nejrůznější dotazy, které vás během výuky nebo samostatné přípravy napadnou.