Doučování - Myšlení

Myšlení povoleno

Doučování - kostky

Se mnou neprohraješ

Doučování - holka4

Se mnou úsměv
neztratíš

Doučování - schody

Krok za krokem

Doučování - úspěch

Zaostřeno na úspěch

Slider1

Naučím tě s tím pracovat

Doučování FAQ

Zodpovím i neobvyklé dotazy

previous arrow
next arrow

Co doučuji

Doučuji převážně studenty VŠ, ale rád pomohu také s přípravou na maturitu z matematiky, nebo průběžnou výukou matematiky či statistiky na SŠ.

 
Matematiku:

 • Lineární algebra – vektory, matice, soustavy rovnic apod.
 • Posloupnosti a řady
 • Diferenciální počet – funkce a jejich vlastnosti, limity, derivace a jejich použití, analýza průběhu funkce
 • Integrální počet – neurčité a určité integrály a jejich použití
 • Diferenciální a diferenční rovnice.


Statistiku:
Vysvětlím ruční výpočty dle vzorců, efektivní použití kalkulačky nebo Excelu a jeho doplňků na statistiku. Zpracuji také data z dotazníků včetně výpočtu hypotéz pro vaše BP nebo DP.

 • Popisná statistika
 • Pravděpodobnost
 • Náhodné veličiny a jejich rozdělení
 • Teorie odhadu
 • Testování hypotéz
 • Regrese a korelace
 • Časové řady
 • Indexní analýza.

Ekonomicko matematické metody (operační výzkum):

 • Lineární programování
 • Dualita úloh
 • Simplex
 • Postoptimalizace
 • Dopravní úlohy
 • Přiřazovací úloha
 • Teorie grafů
 • Teorie projektů
 • Teorie rozhodování
 • Teorie her
 • Vícekriteriální analýza variant
 • Vícekriteriální lineární programování
 • Hodnocení efektivnosti (DEA)
 • Strukturní analýza
 • Markovovy řetězce
 • Systémy hromadné obsluhy
 • Teorie zásob

Při doučování se snažím používat materiály (skripta, příklady, testy apod.), ze kterých byste měli ve svém předmětu čerpat. Proto je výuka 100% cílená na úspěšné zakončení vašeho předmětu. Nemám zbytečné iluze o tom, že by se každý student chtěl učit něco navíc, proto se snažím nezatěžovat vám hlavu zbytečnými informacemi . Je velká pravděpodobnost, že to, co se naučíte ode mě, využijete ve škole při testech, v seminárních pracích apod.

Za posledních 10 let mám bohaté zkušenosti s výukou nejrůznějších předmětů, nejčastěji studentů z ČZU, ZČU, UJEP, ČVUT, MUP či AMBIS. V podstatě se ale dá říci, že jsem již doučoval studenty téměř ze všech VŠ v ČR.

Často doučuji následující předměty:

ČZU (obory)

Matematika (PAA, PAE/EAM, INFO apod.)

Matematické metody pro statistiky (PAE/EAM)

Statistika 1 či Základy statistiky (PAE/EAM, VSRR, INFO)

Statistika 2 či Hospodářská statistika (PAE/EAM, VSRR)

Ekonomicko matematické metody 1 a 2 (PAA, PAE/EAM)

Matematické metody v ekonomii a managementu (VSRR)

Rozhodovací modely (VSRR)

Užitá matematika pro informatiky (INFO)

Aplikovaná statistika (VSRRN)

ZČU (FEK)

Základy matematiky 1 a 2

Statistika

Manažerské modelování / Operační výzkum

Statistické zpracování dat

Analýza dat a modelů

UJEP (FSE)

Matematika

Statistika

Data a rozhodování / Statistická analýza dat

VŠE

Matematika

Statistika