Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-6. Ušetříte cca 20%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz.

19,75 h.

920 Kč

Lekce 1 - Pravděpodobnost

V této lekci najdete téma Pravděpodobnost. Základní přístupy počítání s náhodnými jevy, větu o úplné pravděpodobnosti, Bayesovu větu a důležitá rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin.

4 h.

240 Kč

Lekce 2 - Popisná statistika

V této lekci vysvětluji téma Popisná statistika. Konkrétně výpočet základních popisných charakteristik (průměr, rozptyl, směrodatná odchylka atd.) na různě zadaném souboru dat. Najdete zde také rady jak využít statistický mód na kalkulačce.

1 h.

60 Kč

Lekce 3 - Teorie odhadu

Tato lekce obsahuje téma Teorie odhadu. Konkrétně intervalové odhady střední hodnoty (průměru), rozptylu a relativní četnosti (podílu).

2,25 h.

140 Kč

Lekce 4 - Testování hypotéz

Tato lekce obsahuje téma Testování hypotéz. Konkrétně jednovýběrové a dvouvýběrové parametrické testy na střední hodnotu (průměr), rozptyl, relativní četnost (podíl) a párový test.

4 h.

240 Kč

Lekce 5 - Regrese a korelace

V této lekci vysvětluji téma Regrese a korelace. Základní způsoby výpočtu regresní přímky podle typu zadání příkladu, korelačních koeficientů či testování hypotéz v tomto tématu. Rovněž možnost využití kalkulačky na regresní výpočty.

2 h.

120 Kč

Lekce 6 - Nalejvárna 2020 - Excel

Tato lekce obsahuje opakování jednotlivých témat před zkouškou (tzv. nalejvárnu) z roku 2020. Výpočty jsem ukazoval v Excelu, jelikož zkoušky byly online formou. Dozvíte se tedy jak využít různé funkce a nástroje Excelu pro urychlení výpočtů.

6,5 h.

350 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem