Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-5. Ušetříte cca 15%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz.

11,5 h.

630 Kč

Lekce 1 - Opakování témat z Bc.

Lekce slouží jako určité opakování a zmínění důležitých okruhů z Bc. studia + témat objevujících se v teoretických otázkách ve zkouškových testech. Případné širší vysvětlení jednotlivých témat najdete ve videokurzu VSRR-Základy statistiky

1,25 h.

100 Kč

Lekce 2 - Jednoduchá regrese a korelace

V této lekci vysvětluji téma jednoduchá regrese a korelace. Základní způsoby výpočtu regresní přímky podle typu zadání příkladu či párového korelačního koeficientu. Rovněž možnost využití kalkulačky na regresní výpočty. Slouží pro zopakování z Bc. studia a pochopení základních principů. Případné širší vysvětlení s více příklady najdete ve videokurzu VSRR-Základy statistiky Lekce 9

2,25 h.

140 Kč

Lekce 3 - Vícenásobná regrese a korelace

V této lekci vysvětluji téma Vícenásobná regrese a korelace. Základní způsoby výpočtu regresní roviny podle typu zadání, dále různých korelačních koeficientů apod. Rovněž možnost využití statistického módu kalkulačky či Excelu. Vše na vybraných příkladech ze skript a zkoušek.

3,25 h.

200 Kč

Lekce 4 - Neparametrické testy

V této lekci vysvětluji téma Neparametrické testy. Ukazuji vybrané příklady ze skript (např. kvůli zápočtu) a zkouškových testů.

2,25 h.

140 Kč

Lekce 5 - Příklady z testů

V této lekci vysvětluji vybrané příklady ze zkouškových testů z posledních let (tj. včetně online testů). Obsahuje několik příkladů z regrese, neparametrických testů a demografie; dále soubor s vybranými teoretickými otázkami.

2,5 h.

160 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem