EKONOMICKO MATEMATICKÉ METODY 1

Komplet balíček

Komplet balíček lekcí. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz. Celkový čas je pro informaci jak dlouhá videa v lekcích jsou. Pro získání znalostí ale není samozřejmě třeba vždy koukat na všechny příklady v lekci. Navíc některé příklady jsou jak v opakovacích, tak průběžných lekcích.

30,5 h.

970 Kč

Lekce 1 – Modely LP, grafické řešení

V této lekci si vysvětlíme téma Modely lineárního programování (LP). Jejich podstata a grafický způsob řešení v prostoru řešení resp. v prostoru požadavků. Jednotlivé typy zadání na vybraných příkladech ze zápočtů či zkoušek.

2,25 h.

110 Kč

Lekce 2 – Simplex

V této lekci si vysvětlíme téma Simplex. Použití simplexové metody na řešení modelů LP. Výpočet celého příkladu, nebo pouze vybraných částí simplexové tabulky dle zadání apod. Jednotlivé typy zadání na vybraných příkladech ze zápočtů či zkoušek.

2 h.

100 Kč

Lekce 3 - Postoptimalizace

V této lekci si vysvětlíme téma Postoptimalizace u modelů LP. Konkrétně zařazení nebazické proměnné do báze, intervaly stability pravých stran či cenových koeficientů a výpočet změny hodnot optimálního řešení. Jednotlivé typy zadání na vybraných příkladech ze zápočtů či zkoušek. Lekce je složena ze 2 douček.

2,75 h.

140 Kč

Lekce 4 – Dualita modelů LP

V této lekci si vysvětlíme téma Dualita modelů LP. Využití duality v praxi, její podstata a pravidla, která v duálních úlohách platí.

0,75 h.

40 Kč

Lekce 5 – Jednostupňové dopravní úlohy

V této lekci si vysvětlíme téma Dopravní úlohy - jednostupňové a dvoustupňové. Konkrétně metody výpočtu výchozího řešení (Severozápadní roh, Indexová, Vogelova aproximační), optimalizace metodou MODI, Dantzigův obvod, propustnost či perspektivita tras atd. Jednotlivé typy zadání na vybraných příkladech ze zápočtů či zkoušek. Lekce je složena ze 2 douček.

3 h.

150 Kč

Lekce 6 – Okružní úlohy

V této lekci si vysvětlíme téma Okružní dopravní úlohy - jednookruhové a víceokruhové. Konkrétně Metoda nejbližšího souseda, Vogelova metoda a Mayerova metoda. Jednotlivé typy zadání na vybraných příkladech ze zápočtů či zkoušek.

1 h.

50 Kč

Lekce 7 – Přiřazovací úlohy

V této lekci si vysvětlíme téma Přiřazovací úlohy. Konkrétně Maďarská metoda jejich řešení pomocí matic a krycích čar. Jednotlivé typy zadání na vybraných základních úlohách a příkladech ze zápočtů či zkoušek.

1 h.

50 Kč

Lekce 8 - Teorie grafů

V této lekci si vysvětlíme téma Teorie grafů. Co je graf a jaké typy úloh na něm lze řešit. Konkrétně hledání kostry, nejkratší cesty a maximálního toku. Jednotlivé typy zadání na vybraných základních úlohách a příkladech ze zápočtů či zkoušek. Lekce je složena ze 2 douček.

1,5 h.

75 Kč

Lekce 9 – Teorie projektů

V této lekci si vysvětlíme téma Teorie projektů (síťový graf, časová analýza metodami CPM a PERT, kritická cesta apod.) Jednotlivé typy zadání na vybraných příkladech ze zápočtů či zkoušek. Lekce je složena ze 2 douček.

2 h.

100 Kč

Lekce 10 – Opakování před zk. 1

Tato lekce slouží jako opakovací nalejvárna před zápočtem/zkouškou - 1.část. Vysvětlil jsem další vybrané příklady odlišné od průběžných douček na grafické řešení modelů LP a simplex.

2,5 h.

125 Kč

Lekce 11 - Opakování před zk. 2

Tato lekce slouží jako opakovací nalejvárna před zápočtem/zkouškou - 2.část. Vysvětlil jsem další vybrané příklady odlišné od průběžných douček na postoptimalizaci, dopravní úlohy a maximální tok sítí. Lekce je složená ze 3 částí z nalejvárny.

3 h.

150 Kč

Lekce Opakování před 1. zp 2024

Tato lekce slouží jako nalejvárna před 1.zápočtem 2024. Vysvětlil jsem vybrané příklady na grafické řešení modelů LP, simplex, postoptimalizaci a dualitu. Jedná se o něco rychlejší výpočty, tj. je dobré (ale ne nutné) mít už minimální znalosti z těchto témat. Některé příklady najdete i v lekcích na dané téma.

3 h.

300 Kč

Lekce Opakování před 2. zp 2024

Tato lekce slouží jako nalejvárna před 2.zápočtem 2024. Vysvětlil jsem vybrané příklady na dopravní, okružní, přiřazovací úlohy, teorii grafů (kostra, cesta, tok) a teorii projektů. Jedná se o něco rychlejší výpočty, tj. je dobré (ale ne nutné) mít už minimální znalosti z těchto témat. Některé příklady najdete i v lekcích na dané téma.

5,75 h.

400 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem