EKONOMICKO MATEMATICKÉ METODY 2

Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-11 + příkladů z 1. i 2.zápočtu. Ušetříte cca 25%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz.

26,83 h.

1000 Kč

Lekce 1 - Teorie rozhodování

V této lekci si vysvětlíme téma Teorie rozhodování (dominance alternativ, rozhodování za jistoty, nejistoty a rizika), které představuje určitý úvod do tohoto předmětu. Jednotlivé typy zadání na vybraných základních příkladech a lehčích příkladech ze zápočtu či zkoušek.

2,25 h.

110 Kč

Lekce 2 - Teorie rozhodování 2

Tato lekce je pokračováním tématu Teorie rozhodování (dominance alternativ, rozhodování za jistoty, nejistoty a rizika), které představuje určitý úvod do tohoto předmětu. Lekce navazuje na předchozí, ale vysvětluji v ní složitější příklady ze zkoušek z posledního doučka během zkouškového.

2 h.

100 Kč

Lekce 3 - Teorie her

V této lekci (složené ze 3 douček) si vysvětlíme téma Teorie her (hry s nulovým, konstantním a nekonstantním součtem). Jednotlivé typy úloh ukazuji na základních zadáních i složitějších zkouškových příkladech.

3 h.

150 Kč

Lekce 4 - Vícekriteriální analýza variant 1

V této lekci (složené z doučka k zápočtu a ke zkoušce) si vysvětlíme téma Vícekriteriální analýza variant (VAV). Konkrétně metody výpočtu vah kritérií, dominance variant, aspirační úroveň, metoda pořadí, bodovací metoda, metoda bazické varianty, metoda váženého součtu, postupná substituce, TOPSIS a PROMETHEE. Jednotlivé typy úloh ukazuji na základních zadáních i složitějších zkouškových příkladech pomocí ručních výpočtů, i doplňku Mcakosa.

3 h.

150 Kč

Lekce 5 - Vícekriteriální analýza variant 2

V této lekci (z doučka ke konci zkouškového) vysvětluji téma Vícekriteriální analýza variant (VAV). Konkrétně metody výpočtu vah kritérií, dominance variant, aspirační úroveň, metoda bazické varianty, metoda váženého součtu, postupná substituce, TOPSIS, PROMETHEE a AHP. Jednotlivé typy úloh ukazuji rychleji na vyřešených opakovacích zadáních a dále na složitějších zkouškových příkladech, které se během zkouškového objevily v online testech. Je dobré mít předchozí základní znalosti např. z lekce 4. Navíc je zde metoda AHP.

2 h.

100 Kč

Příklady z 1.zápočtu - dodatek k lekcím 1-5

V této lekci vysvětluji výpočty několika vybraných příkladů z témat k 1. zápočtovému testu 2021, ve kterých jsou trochu odlišná zadání či problémové výpočty/otázky.
Jedná se o takové doplnění a rozšíření lekcí 1-5.

2 h.

100 Kč

Lekce 6 - Vícekriteriální lineární programování (VLP)

V této lekci (spojené ze 2 douček) si vysvětlíme téma Vícekriteriální lineární programování (VLP), které navazuje na lineární modely z předchozího semestru. Ukážeme si metody: Dílčí optimální řešení, Agregace ÚF, Převod ÚF na omezující podmínku a Cílové programování. Z 1. doučování před zápočtem pouze 1 příklad, který se v ZP objevoval a v další části videa postupně celé téma z doučka, které bylo před zkouškou. Výpočty ukazuji jak ručně, tak s využitím Linkosy a jejich výstupních tabulek.

1,33 h.

65 Kč

Lekce 7 - Hodnocení efektivnosti

V této lekci vysvětluji téma Hodnocení efektivnosti (metoda DEA, výstupový a vstupový model, grafické řešení i řešení pomocí LP z výstupů Linkosy). Výpočty ukazuji na typových příkladech jak ze zápočtových testů, tak na jednodušších či složitějších školních i aktuálních online zkouškových příkladech. Lekce je spojená ze 3 douček.

2,5 h.

125 Kč

Lekce 8 - Strukturní analýza

V této lekci vysvětluji téma Strukturní analýzy (input-output tabulky). Výpočty ukazuji na typových příkladech jak ze zápočtových testů, tak na složitějších školních i aktuálních online zkouškových příkladech. Lekce je spojená ze 3 douček.

1,25 h.

60 Kč

Lekce 9 - Pravděpodobnost

V této lekci vysvětluji téma Pravděpodobnost (základní principy, Binomické a Poissonovo rozdělení) Výpočty ukazuji na typových příkladech jak ze zápočtových testů, tak na složitějších školních i aktuálních online zkouškových příkladech. Lekce je spojená ze 3 douček.

1,5 h.

75 Kč

Lekce 10 - Markovovy řetězce

V této lekci vysvětluji téma Markovových řetězců (základní principy, jak sestavit matici přechodu, výpočet limitního vektoru a další souvislosti) Výpočty ukazuji na typových příkladech jak ze zápočtových testů, tak na složitějších školních i aktuálních online zkouškových příkladech. Lekce je spojená ze 3 douček.

2,25 h.

110 Kč

Lekce 11 - Teorie hromadné obsluhy

V této lekci vysvětluji téma Systémy hromadné obsluhy (tzv. teorie front). Konkrétně základní principy a vztahy v systému M/M/1, který byste měli znát. Výpočty ukazuji na typových příkladech jak ze zápočtových testů, tak na složitějších školních i aktuálních online zkouškových příkladech. Lekce je spojená ze 3 douček.

1,75 h.

90 Kč

Příklady z 2. zápočtu - dodatek k lekcím 6-11

V této lekci vysvětluji výpočty několika vybraných příkladů z témat k 2. zápočtovému testu 2021, ve kterých jsou trochu odlišná zadání či problémové výpočty/otázky. Také zde najdete ručně vyřešené příklady z témat VLP a Hodnocení efektivnosti bez použití Linkosy !!! Jedná se o takové doplnění a rozšíření lekcí 6-11.

2 h.

100 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem