Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-17. Ušetříte 30%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz

32,5 h.

1150 Kč

Lekce 1 Opakování ze SŠ

V této lekci vysvětluji téma Opakování SŠ matematiky na příkladech z 1. testu na moodlu. Např. řešení různých typů rovnic a nerovnic, mocniny, lineární funkci, goniometrické funkce apod.

2,17 h.

110 Kč

Lekce 2 Definiční obor funkcí

V této lekci vysvětluji téma Funkce a její definiční obor na příkladech z 2. testu na moodlu. Na procvičení je také několik příkladů ze zkouškových testů.

1,75 h.

90 Kč

Lekce 3 Limity

V této lekci vysvětluji téma Limita funkce. Jak rozumět limitám a výpočet na příkladech z 2. či 3. testu na moodlu. Ve školních zkouškových testech se limity nevyskytovaly, ale v online zkouškových testech pak ano, proto jsou ještě vysvětleny v některé z dalších lekcí jiné typy limit a jejich aplikace na výpočet asymptot.

1,25 h.

60 Kč

Lekce 4 Derivace

V této lekci vysvětluji téma Derivace funkce. Co je derivace funkce, k čemu se používá a jaké jsou základní způsoby derivování. Výpočet také na příkladech z 2. testu na moodlu.

1,5 h.

75 Kč

Lekce 5 Limity a asymptoty funkcí

V této lekci vysvětluji ještě téma Limita funkce na dalších vybraných příkladech a dále aplikaci limit na výpočet Asymptot funkce. Vše na příkladech z 3. testu na moodlu. Před touto lekcí je dobré se podívat na Lekci 3.

2,5 h.

125 Kč

Lekce 6 Tečny a normály

V této lekci vysvětluji téma Tečny a normály funkcí. Jejich rovnice a nejrůznější varianty zadání, vše na příkladech z 3. testu na moodlu či zkoušek.

1,33 h.

65 Kč

Lekce 7 Průběh funkce 1

V této lekci najdete 1. část tématu Průběh funkce. Na úvod vysvětlení vztahu mezi derivacemi a průběhem funkce a poté výpočet na příkladech z 4. testu na moodlu či zkoušek. Konkrétně monotónie funkce, lokální a globální extrémy.

2,75 h.

140 Kč

Lekce 8 Průběh funkce 2

V této lekci najdete 2. část tématu Průběh funkce. Konkrétně zakřivenost funkce, inflexní body a Taylorův polynom. Opět na výpočtu příkladů z 4. testu na moodlu či zkoušek. Je dobré mít znalosti z předchozí lekce.

1,5 h.

75 Kč

Lekce 9 Neurčité integrály

V této lekci si vysvětlíme téma integrály. Jejich dělení, základní metody integrace (přímá metoda, per partes a substituce) u neurčitých integrálů na typových úlohách nejen z 5. testu na moodlu či zkoušek.

2 h.

100 Kč

Lekce 10 Určité integrály

V této lekci si vysvětlíme téma Určité integrály. Odlišnosti základních metod integrace (přímá metoda, per partes a substituce) u určitých integrálů a jejich aplikaci na výpočet obsahu rovinných obrazců. Opět rovněž na typových úlohách z 5. testu na moodlu či zkoušek. Je vhodné mít znalosti z předchozí lekce.

2 h.

100 Kč

Lekce 11 Diferenciální rovnice

V této lekci si vysvětlíme téma Diferenciální rovnice. Jejich dělení, způsoby a metody výpočtu homogenní a nehomogenní rovnice 1. i 2. řádu. Opět rovněž na typových úlohách z 6. testu na moodlu či zkoušek.

2,5 h.

125 Kč

Lekce 12 Funkce více proměnných

V této lekci si vysvětlíme téma Funkce více proměnných. Výpočet parciálních derivací a lokálních extrémů u těchto funkcí. Opět rovněž na typových úlohách z 6. testu na moodlu či online zkoušek.

0,83 h.

40 Kč

Lekce 13 - Vybrané př. ze zk. testů

V této lekci si vysvětlíme VYBRANÉ příklady, které se vyskytovaly ve školních zkouškových testech. Najdete zde příklady na def. obory, derivace, Taylorův polynom, integrály a úvodní teorii k difer. rovnicím (tj. nepokrývá všechna témata) Je vhodné jako opakovací lekce na konci kurzu. Ale pro zdatnější studenty i samostatně. Video je složené z několika lekcí z nalejvárny z roku 2020.

4 h.

200 Kč

Lekce 14 - 1. zápočtový test 2023

V lekci najdete ukázku výpočtu vybraných typových příkladů z 1. zápočtového testu 2023 v testovacím centru. Obsahuje témata nerovnice, definiční obory a derivace.

1 h.

50 Kč

Lekce 15 - 2. zápočtový test 2023

V lekci najdete ukázku výpočtu vybraných typových příkladů z 2. zápočtového testu 2023 v testovacím centru. Obsahuje limity a různé použití derivací.

1,75 h.

90 Kč

Lekce 16 - 3. zápočtový test 2023

V lekci najdete ukázku výpočtu vybraných typových příkladů z 3. zápočtového testu 2023 v testovacím centru. Obsahuje Taylorův polynom, integrály a diferenciální rovnice.

2 h.

100 Kč

Lekce 17 - Průběh funkce celé příklady a zk. typ 2023

V lekci najdete celý výpočet průběhu funkce od definičního oboru, přes limity, derivace až k nákresu grafu na několika vybraných typech funkcí. Dále pak typ příkladu, který se objevuje v nových zkouškových testech v roce 2023.

1,75 h.

100 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem