MATEMATICKÉ METODY PRO STATISTIKY

Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-3. Ušetříte cca 40%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz.

18 h.

500 Kč

Lekce 1 - Vektory

V této lekci vysvětluji téma vektory a základní operace s nimi. Co je to vektor, grafické znázornění, úhel mezi vektory či skalární a vektorový součin. Dále lineární kombinace, lineární nezávislost vektorů, generátory vektorového prostoru, lineární obal, báze, dimenze či ortogonalitu vektorů a výpočty s těmito tématy spojené.

6 h.

300 Kč

Lekce 2 - Matice

V této lekci najdete vysvětlení matic. Konkrétně okruhy: základní operace s maticemi, hodnost, determinant, inverzní matice, maticové rovnice, soustavy rovnic, vlastní čísla a vlastní vektory matice.

9 h.

400 Kč

Lekce 3 - Příklady ze zkoušek 2023-24

V této lekci najdete příklady různých typů od vektorů až po vlastní čísla matic vybrané ze zkouškových testů z let 2023 a 2024 z denního studia.

3 h.

150 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem