Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-13. Ušetříte cca 25%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz.

30 h.

1150 Kč

Lekce 1 - Popisná statistika 1. část

V této lekci vysvětluji 1. část z tématu Popisná statistika. Konkrétně typy četností, tabulku četností a výpočet základních popisných charakteristik (průměr, medián, rozptyl atd.) na souboru dat.

2 h.

100 Kč

Lekce 2 - Popisná statistika 2. část

V této lekci vysvětluji 2. část z tématu Popisná statistika. Výpočet základních popisných charakteristik (průměr, medián, rozptyl atd.) na souboru dat zadaných pomocí četností. Také příklady na vlastnosti průměru či rozptylu.

2 h.

100 Kč

Lekce 3 - Pravděpodobnost

V této lekci najdete téma Pravděpodobnost. Základní přístupy počítání s náhodnými jevy, a hlavně výpočty s normálním rozdělením pravděpodobnosti, které se používá v dalších tématech. Lekce je sestavena ze 2 douček. Jedná se spíše o okrajové téma ve vaší statistice.

2,25 h.

110 Kč

Lekce 4 - Teorie odhadu

Tato lekce obsahuje téma Teorie odhadu. Konkrétně intervalové odhady střední hodnoty (průměru), rozptylu a relativní četnosti (podílu). Lekce je sestavena ze 2 douček.

1,75 h.

90 Kč

Lekce 5 - Příklady ze seminární práce

V této vložené lekci najdete výpočty všech příkladů ze seminární práce. Nejprve v Excelu na příkladech z popisné statistiky na ukázkových datech a poté ručními výpočty.

2,75 h.

200 Kč

Lekce 6 - Jednovýběrové testy

Tato lekce obsahuje téma Testování hypotéz. Konkrétně jednovýběrové parametrické testy na střední hodnotu (průměr), rozptyl, relativní četnost (podíl) a párový test.

2 h.

100 Kč

Lekce 7 - Dvouvýběrové testy

Tato lekce obsahuje téma Testování hypotéz. Konkrétně dvouvýběrové parametrické testy na shodu středních hodnot (průměrů), rozptylů či relativních četností (podílů).

1,75 h.

90 Kč

Lekce 8 - Vícevýběrové testy

Tato lekce obsahuje téma Testování hypotéz. Konkrétně vícevýběrové parametrické testy - ANOVA a její post hoc analýza. Na závěr zde najdete shrnující poznávačku vhodné metody (odhady či hypotézy) výpočtu podle zadání příkladu.

2 h.

100 Kč

Lekce 9 - Regrese a korelace

V této lekci vysvětluji téma Regrese a korelace. Základní způsoby výpočtu regresní přímky podle typu zadání příkladu, korelačních koeficientů či testování hypotéz v tomto tématu. Rovněž možnost využití kalkulačky na regresní výpočty.

2,5 h.

125 Kč

Lekce 10 - Neparametrické testy

V této lekci vysvětluji téma Neparametrické testy. Např. různé pořadové testy, test shody rozdělení a další, které byste měli umět.

2 h.

100 Kč

Lekce 11 - Opakování ke zkoušce 1. část

V této lekci najdete 1. část nalejvárny, která proběhla před zkouškou pro studenty, kteří se neúčastnili pravidelných lekcí. Najdete zde souhrn vybraných příkladů z popisné statistiky a teorie odhadu. Většina je odlišná od těch, které jsou v lekcích 1,2, a 4.

2 h.

100 Kč

Lekce 12 - Opakování ke zkoušce 2. část

V této lekci najdete 2. část nalejvárny, která proběhla před zkouškou pro studenty, kteří se neúčastnili pravidelných lekcí. Najdete zde souhrn vybraných příkladů z testování hypotéz. Některé příklady jsou odlišné od těch, které jsou v lekcích 6, 7 a 8.

4,5 h.

225 Kč

Lekce 13 - Opakování ke zkoušce 3. část

V této lekci najdete 3. část nalejvárny, která proběhla před zkouškou pro studenty, kteří se neúčastnili pravidelných lekcí. Najdete zde souhrn vybraných příkladů z Regrese a korelace. Některé příklady jsou odlišné od těch, které jsou v lekci 9. Dále ukázka výpočtu ANOVY, regrese a korelace pomocí analýzy dat v Excelu. Na závěr je v lekci shrnující poznávačka vhodné metody výpočtu (odhady či hypotézy) podle zadání příkladu.

2,5 h.

125 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem