MATEMATICKÉ METODY V EKONOMII A MANAGENETU

Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-12. Ušetříte cca 20%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz.

Upozornění:
Pro studenty dálkového studia (Litoměřice) je zde ještě lekce 13., která není součástí tohoto kompletního balíčku a musí se koupit samostatně.

29,5 h.

1150 Kč

Lekce 1 - Matice

V této lekci vysvětluji základy matic. Co je to matice, základní operace s maticemi, hodnost matice, Gaussova eliminační metoda, soustavy lineárních rovnic či inverzní matice. Lekce je složena ze 2 douček

2,25 h.

110 Kč

Lekce 2 - Funkce

Úvod do problematiky funkcí. Co je funkce, jaké má základní vlastnosti (def. obor, obor hodnot, sudost/lichost, omezenost apod.), základní typy funkcí a výpočet definičního oboru funkce. Slouží jako zopakování základních znalostí o funkcích ze SŠ.

1,5 h.

75 Kč

Lekce 3 - Limity

V této lekci vysvětluji limitu funkce. Souvislost s grafem funkce, důležité typy limit a výpočet příkladů ze zápočtů či zkoušek.

1,75 h.

90 Kč

Lekce 4 - Derivace

Derivace funkce, její vysvětlení a výpočet základních způsobů derivování (součet, rozdíl, součin, podíl, složená funkce). Určení hodnoty derivace ve zvoleném bodě funkce. Použití derivace na výpočet limit pomocí L`Hospitalova pravidla.

2 h.

100 Kč

Lekce 5 - Derivace a průběh funkce

Analýza průběhu funkce - vysvětlení souvislosti s derivacemi. Monotonie funkce (rostoucí, klesající), lokální extrémy, zakřivenost (konvexnost, konkávnost) a inflexní body. Výpočet celého příkladu průběhu funkce včetně grafu.

2,33 h.

115 Kč

Lekce 6 - Modely LP

Tato lekce obsahuje vysvětlení modelů lineárního programování. Jejich strukturu, tvorbu ze slovní úlohy, různé typy úloh a několik příkladů i ze zkouškových testů.

1,5 h.

75 Kč

Lekce 7 - Grafické řešení modelů LP

V lekci najdete vysvětlení grafického způsobu řešení modelů lineárního programování v prostoru řešení včetně přehledu možných variant vzhledem k počtu řešení. Lekce je složena ze 3 douček.

1,75 h.

90 Kč

Lekce 8 – Simplex „ručně“

V této lekci vysvětluji simplexovou metodu na řešení modelů LP. Převod modelu na kanonický tvar, zápis do simplexové tabulky a jednotlivé kroky nutné k vyřešení úlohy včetně interpretace vypočteného optimálního řešení. Výpočty ukázány ručně. Lekce je složena ze dvou douček.

3 h.

150 Kč

Lekce 9 - Simplex „Excel“

V této lekci vysvětluji simplexovou metodu na stejných příkladech jako v lekci 8, ale s využitím Excelu s možností použití vzorců a funkcí pro urychlení výpočtu v případě online zápočtů/zkoušky. Lekce je složena ze dvou douček.

2,25 h.

110 Kč

Lekce 10 - Jednostupňové dopravní úlohy

V této lekci si vysvětlíme téma Jednostupňové dopravní úlohy. Konkrétně metody výpočtu výchozího řešení (Severozápadní roh, Indexová, Vogelova aproximační), optimalizace metodou MODI, Dantzigův obvod, propustnost či perspektivita tras atd. Jednotlivé typy zadání na vybraných příkladech ze zápočtů či zkoušek.

2,75 h.

140 Kč

Lekce 11 - Okružní a přiřazovací úlohy

V této lekci si vysvětlíme téma Okružní dopravní úlohy - jednookruhové a víceokruhové. Konkrétně Metoda nejbližšího souseda, Vogelova metoda a Mayerova metoda. A dále téma Přiřazovací úlohy řešené Maďarskou metodou. Jednotlivé typy zadání na vybraných příkladech ze zápočtů či zkoušek. Pozn. Lekce je z jiného předmětu, ale hlavně jednookruhové a přiřazovací úlohy byste měli umět.

2,25 h.

110 Kč

Lekce 12 - Opakování ke zkoušce

Tato lekce slouží jako opakování ke zkoušce. Obsahuje příklady na jednotlivá témata (matice, funkce, grafické řešení modelu LP, dopravní úloha), z nalejvárny, která proběhla před zkouškou v lednu 2021. Lekce je složena ze dvou douček.

6,25 h.

310 Kč

Lekce 13 - Opakování ke zk. dálkaři Litoměřice

Tato lekce slouží jako opakování ke zkoušce pro studenty kombinovaného studia (Litoměřice). Obsahuje příklady na jednotlivá témata (matice, funkce, modely LP, jejich grafické řešení a simplex) z nalejvárny, která proběhla před zkouškou v prosinci 2021.

6,5 h.

330 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem