Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-9. Ušetříte cca 15%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz.

20,5 h.

900 Kč

Lekce 1 - Teorie rozhodování

V této lekci si vysvětlíme téma Teorie rozhodování (dominance alternativ, rozhodování za jistoty, nejistoty a rizika), které představuje určitý úvod do tohoto předmětu. Jednotlivé typy zadání na příkladech z 1. zápočtového testu na moodlu (včetně vložení 1 př. z teorie her) a složitějších zkouškových úlohách.

2 h.

100 Kč

Lekce 2 - Teorie her

V této lekci si vysvětlíme téma Teorie her (hry s nulovým, konstantním a nekonstantním součtem). Jednotlivé typy úloh ukazuji na příkladu z 1. zápočtového testu na moodlu a dalších složitějších zkouškových úlohách.

1,75 h.

90 Kč

Lekce 3 - Vícekriteriální analýza variant 1. část (VAV)

V této lekci si vysvětlíme 1. část tématu Vícekriteriální analýza variant (VAV). Konkrétně metody výpočtu vah kritérií, dominance variant, aspirační úroveň, metoda pořadí, bodovací metoda, metoda bazické varianty a metoda váženého součtu. Jednotlivé typy úloh ukazuji na příkladech z 2. zápočtového testu na moodlu a dalších složitějších zkouškových úlohách.

2 h.

100 Kč

Lekce 4 - Vícekriteriální analýza variant 2. část (VAV)

V této lekci si vysvětlíme 2. část tématu Vícekriteriální analýza variant (VAV). Konkrétně metody Postupné substituce, TOPSIS, AHP a PROMETHEE. Jednotlivé typy úloh ukazuji na příkladech, které se vyskytovaly ve zkouškových úlohách.

2,33 h.

120 Kč

Lekce 5 - Hodnocení efektivnosti

V této lekci vysvětluji téma Hodnocení efektivnosti (metoda DEA, výstupový a vstupový model). Výpočty ukazuji na typových příkladech z 3. testu na moodlu a dále na složitějších zkouškových příkladech. Lekce je spojená ze 2 douček.

3,25 h.

160 Kč

Lekce 6 - Vícekriteriální lineární modely (VLP)

V této lekci si vysvětlíme téma Vícekriteriální lineární programování (VLP), které navazuje na lineární modely z předchozího semestru. Ukážeme si metody: Agregace ÚF, Převod ÚF na omezující podmínku a Cílové programování. Jednotlivé typy úloh ukazuji na příkladech z 4. zápočtového testu na moodlu a dále ze zkouškových testů.

2,5 h.

130 Kč

Lekce 7 - Teorie projektů

V této lekci vysvětluji téma Teorie projektů (síťový graf, časová analýza metodami CPM a PERT, kritická cesta apod.) Možné typy zadání ukazuji na příkladech podobných 5. zápočtovému testu na moodlu a na zkouškových úlohách.

2 h.

100 Kč

Lekce 8 - Hromadná obsluha a zásoby

V této lekci najdete témata Systémy hromadné obsluhy a Teorie řízení zásob. Jednotlivé typy zadání ukazuji na příkladech z 6. zápočtového testu na moodlu a na zkouškových úlohách.

2 h.

100 Kč

Lekce 9 - Opakování ke zkoušce

V této lekci najdete shrnutí z většiny témat probíraných v předmětu. Jednalo se o poslední opakovací doučko před zkouškou s vysvětlením příkladů, ke kterým měli studenti dotazy a dalších příkladů ze zkouškových testů převážně z roku 2020.

2,75 h.

140 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem