Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1 - 13. Ušetříte cca 20%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz.

29,25 h.

1150 Kč

Lekce 1 - Popisná statistika 1. část

V této lekci vysvětluji 1. část z tématu Popisná statistika. Konkrétně typy četností, tabulku četností a výpočet základních popisných charakteristik (průměr, medián, rozptyl atd.) na souboru dat.

2 h.

100 Kč

Lekce 2 - Popisná statistika 2. část

V této lekci vysvětluji 2. část z tématu Popisná statistika. Výpočet základních popisných charakteristik (průměr, medián, rozptyl atd.) na souboru dat zadaných pomocí četností. Také příklady na vlastnosti průměru či rozptylu, které se objevují v zápočtových testech.

1,5 h.

75 Kč

Lekce 3 - Pravděpodobnost

V této lekci najdete téma Pravděpodobnost. Základní přístupy počítání s náhodnými jevy, a hlavně výpočty s normálním rozdělením pravděpodobnosti, které byste měli umět do zápočtových testů. Lekce je sestavena ze 2 douček.

2,25 h.

110 Kč

Lekce 4 – Teorie odhadu

Tato lekce obsahuje téma Teorie odhadu. Konkrétně intervalové odhady střední hodnoty (průměru), rozptylu a relativní četnosti (podílu). Lekce je sestavena ze 2 douček.

1,75 h.

90 Kč

Lekce 5 – Jednovýběrové testy

Tato lekce obsahuje téma Testování hypotéz. Konkrétně jednovýběrové parametrické testy na střední hodnotu (průměr), rozptyl, relativní četnost (podíl) a párový test.

2 h.

100 Kč

Lekce 6 – Dvouvýběrové testy

Tato lekce obsahuje téma Testování hypotéz. Konkrétně dvouvýběrové parametrické testy na shodu středních hodnot (průměrů), rozptylů či relativních četností (podílů).

1,75 h.

90 Kč

Lekce 7 – Opakování před zápočtem Excel

Tato lekce byla jako opakovací před zápočtovým testem. Výpočty vybraných příkladů (většinou odlišných než v předchozích lekcích) od popisné statistiky po dvouvýběrové testy jsem ukazoval v Excelu pro urychlení výpočtů v případě on-line/počítačových testů.

2,75 h.

140 Kč

Lekce 8 – Vícevýběrové testy

Tato lekce obsahuje téma Testování hypotéz. Konkrétně vícevýběrové parametrické testy - ANOVA a její post hoc analýza. Na závěr zde najdete shrnující poznávačku vhodné metody (odhady či hypotézy) výpočtu podle zadání příkladu.

1,75 h.

90 Kč

Lekce 9 – Regrese a korelace

V této lekci vysvětluji téma Regrese a korelace. Základní způsoby výpočtu regresní přímky podle typu zadání příkladu, korelačních koeficientů či testování hypotéz v tomto tématu. Rovněž možnost využití kalkulačky na regresní výpočty.

2,5 h.

125 Kč

Lekce 10 – Neparametrické testy

V této lekci vysvětluji téma Neparametrické testy. Např. různé pořadové testy, test shody rozdělení a další, které byste měli umět.

2,75 h.

140 Kč

Lekce 11 – Opakování 1. část

V této lekci najdete 1. část opakování, které proběhlo před zápočtem pro studenty, kteří se neúčastnili pravidelných lekcí. Najdete zde souhrn vybraných příkladů od popisné statistiky po normální rozdělení. Některé jsou odlišné od těch, které jsou v lekcích 1,2,3 a 7.

2,75 h.

140 Kč

Lekce 12 – Opakování 2. část

V této lekci najdete 2. část opakování, které proběhlo před zápočtem pro studenty, kteří se neúčastnili pravidelných lekcí. Konkrétně výpočty vybraných příkladů od teorie odhadu po dvouvýběrové testy. Některé jsou odlišné od těch, které jsou v lekcích 4 až 7.

3,25 h.

160 Kč

Lekce 13 – Opakování ke zk.

V této lekci najdete výpočet několika dalších příkladů na regresi a korelaci z nalejvárny, která proběhla před zkouškou. A dále pak ukázku použití Excelu na výpočet příkladu z ANOVY (lekce 8), z regrese (z této lekce 13) a z Kruskal-Wallisova testu (lekce 10). Ukázal jsem studentům právě během nalejvárny, kde jsme tato témata celá opakovali.

2,25 h.

110 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem