MATEMATIKA SŠ

Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-3. Ušetříte cca 10%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz.

13,4 h.

600 Kč

Lekce 1 - Zlomky, mocniny, odmocniny, výrazy

V této lekci najdete různé výpočty/operace se zlomky, mocninami, odmocninami a různými typy výrazů.

1,8 h.

100 Kč

Lekce 2 - Rovnice a nerovnice

V této lekci najdete vysvětlení různých způsobů řešení lineárních, kvadratických, odmocninových, exponenciálních, logaritmických a goniometrických rovnic a nerovnic.

4,6 h.

230 Kč

Lekce 3 - Funkce

Tato lekce obsahuje přehled funkcí. Co je funkce, jaké má základní vlastnosti (def. obor, obor hodnot, sudost/lichost, významné body, omezenost apod.) a základní typy funkcí (lineární, kvadratická, odmocnina, lineárně lomená, exponenciální, logaritmická a další). Jako bonus je zde také vysvětlení inverzní funkce (výpočet, graf a základní vlastnosti).

7 h.

350 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem