Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-12. Ušetříte cca 20%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz

22,9 h.

900 Kč

Lekce 1 - Úvod

V této lekci vysvětluji základy matic. Co je to matice, základní operace s maticemi, hodnost matice, Gaussova eliminační metoda, soustavy lineárních rovnic, Frobeniova věta. Vše budete potřebovat ke zkoušce.

2,5 h.

125 Kč

Lekce 2 - Inverzní matice

V této lekci vysvětluji základy matic. Co je to matice, základní operace s maticemi, hodnost matice, Gaussova eliminační metoda, soustavy lineárních rovnic, Frobeniova věta. Vše budete potřebovat ke zkoušce.

1,25 h.

60 Kč

Lekce 3 - Soustavy rovnic

Pro studenty denního studia !!! V této lekci si ukážeme slovní úlohy řešené pomocí soustavy lineárních rovnic, které jsou ve vašich zkouškových testech navíc. Jak uvažovat při sestavování rovnic a použití různých metod na vyřešení. Slouží jako doplněk k lekci č.1

1,25 h.

60 Kč

Lekce 4 - Funkce

Úvod do problematiky funkcí. Co je funkce, jaké má základní vlastnosti (def. obor, obor hodnot, sudost/lichost, omezenost apod.) a základní typy funkcí (lineární, kvadratická, exponenciální, logaritmická). Slouží jako zopakování základních znalostí o funkcích ze SŠ.

2 h.

100 Kč

Lekce 5 - Definiční obory

Lekce 5 - Definiční obory Definiční obor funkce, příklady jeho výpočtu na základních typech složených funkcí - zlomky, odmocniny, logaritmy, kvadratické výrazy

1 h.

50 Kč

Lekce 6 - Limity

Limita funkce, její vysvětlení a typické příklady limit ze zkoušek kombinovaného studia a vybrané příklady navíc pro denní studium. Zakreslení grafů funkcí splňujících požadované vlastnosti.

2,5 h.

125 Kč

Lekce 7 - Derivace

Derivace funkce, její vysvětlení a výpočet základních způsobů derivování (součet, rozdíl, součin, podíl, složená funkce). Použití derivace na výpočet limit pomocí L`Hospitalova pravidla.

2 h.

100 Kč

Lekce 8 - Průběh funkce

Analýza průběhu funkce, vysvětlení souvislosti s derivacemi. Monotonie funkce (výpočet intervalů, ve kterých je funkce rostoucí a klesající). Souvislost monotonie a lokálních extrémů funkce.

2 h.

100 Kč

Lekce 9 - Průběh funkce II

Další část týkající se analýzy průběhu funkce, výpočty lokálních extrémů funkce a zakřivenosti funkce (tj. intervalů konvexnosti a konkávnosti), inflexní body. Zakreslení grafů funkcí požadovaných vlastností týkající se tohoto tématu.

2,5 h.

125 Kč

Lekce 10 - Průběh funkce III

Výpočty extrémů funkce ze slovních úloh pro studenty denního studia. Tyto úlohy jsou součástí zkouškových testů navíc oproti studentům kombinovaného studia.

1,1 h.

60 Kč

Lekce 11 - Neurčité integrály

Vysvětlení pojmu integrál, výpočty neurčitých integrálů základními metodami: přímá metoda, metoda per partes, metoda substituce. Pro studenty kombinovaného studia spíše přímá metoda. Studenti denního studia by měli umět přímou metodu a rovněž metodu substituce, která se vyskytuje ve zkouškových testech.

2,25 h.

110 Kč

Lekce 12 - Určité integrály

Vysvětlení určitého integrálu a ukázkové příklady jeho výpočtu základními metodami: přímá metoda, metoda per partes, metoda substituce. Důraz na použití určitých integrálů na výpočet ploch obrazců, který se vyskytuje ve zkouškových písemkách.

2,5 h.

125 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem