Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-12. Ušetříte cca 30%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz.

29 h.

1100 Kč

Lekce 1 - Popisná statistika 1.část

V této lekci vysvětluji 1. část z tématu Popisná statistika. Konkrétně dělení veličin, druhy četností, tabulku četností a výpočet základních popisných charakteristik (průměr, medián, rozptyl atd.) na souboru dat s četnostmi. Také možnost grafického znázornění dat.

2,25 h.

115 Kč

Lekce 2 - Popisná statistika 2.část

V této lekci najdete 2. část z tématu Popisná statistika. Konkrétně různé teoretické otázky, vlastnosti popisných charakteristik či jejich výpočet na souboru dat bez četností. Rovněž výpočet méně používaných typů průměrů.

2 h.

100 Kč

Lekce 3 - Pravděpodobnost

V této lekci najdete úvod do téma Pravděpodobnosti. Konkrétně operace s náhodnými jevy, větu o úplné pravděpodobnosti či Bayesovu větu.

1,25 h.

70 Kč

Lekce 4 - Diskrétní náhodné veličiny

V této lekci najdete téma Diskrétní náhodné veličiny. Obecný přehled a dále vybraná rozdělení pravděpodobnosti.

1,5 h.

80 Kč

Lekce 5 - Spojité náhodné veličiny

V této lekci najdete téma Spojité náhodné veličiny. Obecný přehled a dále teorie a výpočty k normálnímu rozdělení pravděpodobnosti.

1,75 h.

90 Kč

Lekce 6 - Teorie odhadu

Tato lekce obsahuje téma Teorie odhadu. Konkrétně intervalové odhady střední hodnoty (průměru) a relativní četnosti (podílu).

2 h.

100 Kč

Lekce 7 - Hypotézy 1.část

Tato lekce obsahuje 1. část tématu Testování hypotéz. Konkrétně jednovýběrové testy na relativní četnost a na střední hodnotu. Rovněž také párový test.

2,75 h.

140 Kč

Lekce 8 - Hypotézy 2.část

Tato lekce obsahuje 2. část Testování hypotéz. Konkrétně test ANOVA, Chí kvadrát dobré shody a Chí kvadrát nezávislosti.

2,5 h.

125 Kč

Lekce 9 - Regrese a korelace

V této lekci vysvětluji téma Regrese a korelace. Výpočet rovnice regresní přímky, její využití k odhadu, či určení síly závislosti pomocí korelačního koeficientu a kvality modelu. Také související teoretické otázky. Rovněž možnost využití kalkulačky na regresní výpočty.

2 h.

100 Kč

Lekce 10 - Časové řady

V této lekci vysvětluji téma Časové řady. Konkrétně popisné charakteristiky, klouzavé průměry, výpočet trendové funkce či odhad hodnot ukazatele v budoucnu.

2,25 h.

115 Kč

Lekce 11 - Opakování na zápočet denní studium

V této lekci najdete opakování témat k zápočtovému testu pro denní studenty. Konkrétně popisnou statistiku a vybrané části teorie pravděpodobnosti. Lekce je složena ze 2 videí z douček.

6 h.

300 Kč

Lekce 12 - Zkouškové testy

V této lekci najdete řešení několika vybraných příkladů a teoretických otázek ze zkouškových testů.

2,75 h.

210 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem