OPERAČNÍ VÝZKUM - MANAŽERSKÉ MODELOVÁNÍ

Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-7. Ušetříte cca 20%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz.

19,5 h.

1000 Kč

Lekce 1 - Příprava na zkoušku 1. část

V této lekci vysvětluji modely lineárního programování. Ty vás čekají u první části zkouškového testu. Najdeš zde různé typy úloh (dopravní, výrobní, ložné plány, optimalizace portfolia apod.) ze zkouškových písemek z minulých let.

3,5 h.

280 Kč

Lekce 2 - Příprava na zkoušku 2. část

V této lekci si zopakujeme první část témat z druhé části zkouškového testu. Obsahuje nejdůležitější typy příkladů a teoretické otázky, které se objevily ve zkouškových testech v posledních letech. Najdeš zde témata: Grafické řešení modelů LP, Simplex, Duální úlohy, Dopravní úlohy, Přiřazovací úloha a Celočíselné programování (úloha o batohu, metoda větví a hranic).

3 h.

240 Kč

Lekce 3 - Příprava na zkoušku 3. část

V této lekci vysvětluji druhou část témat z druhé části zkouškového testu. Obsahuje nejdůležitější typy příkladů a teoretické otázky, které se objevily ve zkouškových testech v posledních letech. Najdeš zde témata: Teorie grafů, Teorie projektů (CPM), Nákladová analýza, Systémy hromadné obsluhy a Teorie zásob.

2,5 h.

200 Kč

Lekce 4 - Příprava k zápočtu 1. část

V této lekci vysvětluji první část témat z 1. zápočtu. Najdete zde jednoduché úlohy na vytvoření částí lineárního modelu, grafické řešení úloh, vlastnosti množin apod. Vše řešeno na ukázkových testech z minulých let.

2,75 h.

140 Kč

Lekce 5 - Příprava k zápočtu 2. část

V této lekci vysvětluji druhou část témat z 1. zápočtu. Najdete zde úlohy týkající se širokého tématu simplexu (např. kanonický tvar, simplexová tabulka atd.) Vše řešeno na ukázkových testech z minulých let.

2,25 h.

110 Kč

Lekce 6 - Příprava na 2. zápočet 1. část

V této lekci vysvětluji první část témat z 2. zápočtu. Najdete zde témata: dualita úloh, dopravní úlohy, přiřazovací úloha a úloha o batohu. Vše řešeno na ukázkových testech z minulých let.

2,75 h.

140 Kč

Lekce 7 - Příprava na 2. zápočet 2. část

V této lekci vysvětluji druhou část témat z 2. zápočtu. Najdete zde témata: celočíselné programování, teorie grafů a teorie projektů (časová a nákladová analýza). Vše řešeno na ukázkových testech z minulých let.

2,75 h.

140 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem