STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT (SZD)

Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-14. Ušetříte cca 20%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz.

24,5 h.

1000 Kč

Lekce 1 - Popisná statistika

V této lekci si zopakujeme (mimojiné na příkladech ze zápočt. úkolu č.1 na moodlu) základní výpočty z popisné statistiky na souboru dat s využitím funkcí i nástroje Analýza dat a také Realstatu. Dále vysvětluji základní principy použití nástroje Kontingenční tabulka.

1,5 h.

75 Kč

Lekce 2 - Obyvatelstvo ČR

V této lekci najdete příklady ze zápočtového úkolu na moodlu z tématu Popisné statistiky z demografie ze sčítání obyvatelstva ČR. Vysvětlím jak pracovat s kontingenční tabulkou, filtry a tabulkou četností.

1,33 h.

65 Kč

Lekce 3 - Teorie odhadu a box plot

V této lekci najdete příklady ze zápočtových úkolů na moodlu týkající se Identifikace odlehlých hodnot v souboru včetně vytvoření krabicového grafu a dále Teorie odhadu (výpočty intervalových odhadů střední hodnoty a rozptylu, opakování ze statistiky).

1,5 h.

75 Kč

Lekce 4 - Úvod do testování hypotéz

V této lekci najdete 1. část rozsáhlého tématu Testování hypotéz. Vysvětluji úvod a hlavní principy a postup ověřování hypotézy. Poté konkrétně testování normality dat (Shapiro-Wilkův test) a Jednovýběrový test na střední hodnotu. Vše opět na typových příkladech ze zápočtových úloh na moodlu.

1,5 h.

75 Kč

Lekce 5 - Další jednovýběrové testy

V této lekci najdete další typy z Testování hypotéz. Konkrétně několik jednovýběrových testů - Lillieforsův test normality, Test na rozptyl, Test na relativní četnost a také neparametrický Kvantilový test, resp. Wilcoxonův test na medián. Vše opět na typových příkladech ze zápočtových úloh na moodlu.

1,67 h.

85 Kč

Lekce 6 - Párové testy a F test

V této lekci vysvětluji další typy z Testování hypotéz. Konkrétně ruční postup u jednovýběrového Wilcoxonova testu a dále Párový test na shodu středních hodnot, Párový Wilcoxonův test na shodu mediánů a F test na shodu rozptylů. Vše opět na typových příkladech ze zápočtových úloh na moodlu.

1,5 h.

75 Kč

Lekce 7 - Dvouvýběrové testy

V této lekci najdete další typy úloh z Testování hypotéz. Konkrétně F test na shodu rozptylů a dvouvýběrové testy pro nezávislé soubory na shodu středních hodnot (Dvouvýběrový t test či Aspinové-Welchův test), resp. na shodu relativních četností a rovněž neparametrický Mann-Whitney test na shodu mediánů. Vše opět na typových příkladech ze zápočtových úloh na moodlu.

1,67 h.

85 Kč

Lekce 8 - Vícevýběrové testy

V této lekci najdete další typy úloh z Testování hypotéz. Konkrétně vícevýběrové testy na shodu rozptylů (Levenův a Bartlettův test) a vícevvýběrové testy pro nezávislé soubory na shodu středních hodnot (ANOVA), resp. na shodu mediánů (Kruskal-Wallisův test). Vše opět na typových příkladech ze zápočtových úloh na moodlu.

1,67 h.

85 Kč

Lekce 9 - Kvalitativní veličiny

V této lekci najdete další typy úloh z Testování hypotéz. Konkrétně testy pro kvalitativní veličiny - Chí kvadrát testy dobré shody a nezávislosti, McNemarův test či Cochranův Q test. Dále např. výpočet síly závislosti v kontingenční tabulce. Vše opět na typových příkladech ze zápočtových úloh na moodlu.

1,67 h.

85 Kč

Lekce 10 - Regrese a korelace

V této lekci vysvětluji poslední téma z předmětu, a sice Regresní a korelační analýzu. Dozvíte se jak se liší lineární a nelineární regrese, co je např. korelační koeficient apod, nebo jak jednoudše vše potřebné vypočítat v Excelu. Vše opět na typových příkladech ze zápočtových úloh na moodlu.

1,5 h.

75 Kč

Lekce 11 - Příprava na zkoušku 1. část

V této lekci ukazuji výpočet vybraného zkouškového testu z minulých let.

3 h.

150 Kč

Lekce 12 - Příprava na zkoušku 2. část

V této lekci ukazuji výpočet vybraného zkouškového testu z minulých let (samozřejmě jiného než v předchozí lekci).

2 h.

100 Kč

Lekce 13 - Zkouškové testy 2022

V této lekci ukazuji výpočet vybraných příkladů z nových zkouškových testů z roku 2021-2022.

3 h.

150 Kč

Lekce 14 - Zkouškové testy 2023

V této lekci ukazuji výpočet vybraných příkladů z nových zkouškových testů z roku 2023.

1 h.

100 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem