Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-7. Ušetříte cca 10%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz.

17,6 h.

920 Kč

Lekce 1 - Popisná statistika

V této lekci vysvětluji téma popisná statistika. Konkrétně dělení veličin, druhy četností, tabulku četností a výpočet základních popisných charakteristik (průměr, medián, rozptyl atd.) z různě zadaných dat. Dále například lineární interpolaci či vlastnosti popisných charakteristik při různých změnách sledovaných dat. Přidáno také video s  výpočty charakteristik obyvatelstva pomocí Excelu.

4,33 h.

230 Kč

Lekce 2 - Základy pravděpodobnosti

V této lekci najdete úvod do téma pravděpodobnosti. Konkrétně operace s náhodnými jevy, větu o úplné pravděpodobnosti či Bayesovu větu.

1,5 h.

90 Kč

Lekce 3 - Náhodné veličiny obecně

V této lekci najdete téma náhodné veličiny. Obecné příklady s výpočty jednotlivých charakteristik či pravděpodobnosti u diskrétních a spojitých veličin.

2 h.

120 Kč

Lekce 4 - Rozdělení pravděpodobnosti NV

Tato lekce obsahuje téma rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin (binomické, hypergeometrické, Poissonovo a další, která je třeba umět).

3 h.

180 Kč

Lekce 5 - Normální rozdělení

V této lekci najdete Normální (Gaussovo) rozdělení - nejpoužívanější rozdělení spojitých veličin. Obecný přehled a výpočty různých typových zadání.

1,5 h.

90 Kč

Lekce 6 - Limitní věty

Tato lekce obsahuje téma limitní věty. Konkrétně Moivre-Laplaceovu větu a Lévy-Lindebergovy věty.

2,75 h.

165 Kč

Lekce 7 - Teorie odhadu

V této lekci vysvětluji téma teorie odhadu (bodový a intervalový odhad střední hodnoty či relativní četnosti).

2,5 h.

150 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem