UŽITÁ MATEMATIKA PRO INFORMATIKY (UMI)

Komplet balíček

Komplet balíček lekcí 1-10. Ušetříte cca 10%. Pomocí jedné platby lze zakoupit celý kurz.

24,5 h.

1050 Kč

Lekce 1 – Vektory a matice

V této lekci si vysvětlíme nejdůležitější operace s vektory a maticemi. Základní typy matic a početní operace s nimi. Dále hodnost matic, inverzní matice a soustavy lineárních rovnic.

2,75 h.

130 Kč

Lekce 2 – Modely LP, grafické řešení

V této lekci vysvětluji základní principy tvorby a částí modelů lineárního programování (LP) a jejich řešení grafickým způsobem v prostoru řešení. Lekce je složena z více douček.

2,5 h.

125 Kč

Lekce 3 - Simplex

V této lekci vysvětluji simplexovou metodu na řešení modelů LP. Převod modelu na kanonický tvar, zápis do simplexové tabulky a jednotlivé kroky nutné k vyřešení úlohy včetně interpretace vypočteného optimálního řešení. Výpočty ukázány v Excelu s možností použití různých vychytávek na urychlení.

2 h.

100 Kč

Lekce 4 – Postoptimalizace

V této lekci vysvětluji téma Postoptimalizace. Výpočty intervalů změn pravých stran omezujících podmínek, cenových koeficientů v ÚF, zařazení nebazické proměnné do báze či změnu řešení při určité změně hodnot v modelu. Lekce je složena ze 2 douček, kdy druhá část je s využitím Excelu vysvětlena studentům z jiného oboru.

4 h.

150 Kč

Lekce 5 – Dualita

V této lekci vysvětluji téma Dualita úloh LP. Pravidla pro vytvoření duálního modelu a příklady praktického využití. Jedná se spíše o okrajové téma.

0,5 h.

50 Kč

Lekce 6 – Jednostupňové dopravní úlohy

V této lekci si vysvětlíme téma Dopravní úlohy - jednostupňové. Konkrétně metody výpočtu výchozího řešení (Severozápadní roh, Indexová, Vogelova aproximační), optimalizace metodou MODI, Dantzigův obvod, propustnost či perspektivita tras atd. Jednotlivé typy zadání na vybraných příkladech ze zápočtů či zkoušek. Lekce je složena ze 2 douček. Pokud chcete vidět výpočty dopravních úloh v Excelu (přehlednější než ručně na tabuli), mrkněte na Lekci č. 5 z předmětu EMM I PAE/PAA.

2,75 h.

140 Kč

Lekce 7 – Okružní dopravní úlohy

V této lekci si vysvětlíme téma Okružní dopravní úlohy - jednookruhové a víceokruhové. Konkrétně Metoda nejbližšího souseda, Vogelova metoda a Mayerova metoda. Jednotlivé typy zadání na vybraných příkladech ze zápočtů či zkoušek. Pozn.: Lekce je složena ze 2 douček - nejprve ruční výpočty se studenty na UMI a poté výpočty v Excelu se studenty z jiného oboru.

2,75 h.

140 Kč

Lekce 8 - Teorie her

V této lekci si vysvětlíme téma Teorie her (hry s nulovým, konstantním a nekonstantním součtem). Jednotlivé typy úloh ukazuji na základních zadáních i složitějších zkouškových příkladech. Další příklady s různými typy zadání najdete v Lekci 3 u předmětu EMM II PAE/PAA..

2 h.

100 Kč

Lekce 9 - Teorie rozhodování

V této lekci si vysvětlíme téma Teorie rozhodování (dominance alternativ, rozhodování za jistoty, nejistoty a rizika). Jednotlivé typy zadání na vybraných základních, zápočtových či zkouškových příkladech. Další příklady i s těžším zadáním na toto téma najdete v Lekci 1 a Lekci 2 předmětu EMM II PAE/PAA..

1,75 h.

90 Kč

Lekce 10 - Vícekriteriální analýza variant (VAV)

V této lekci si vysvětlíme téma Vícekriteriální analýza variant (dominance variant, výpočet vah kritérií a několik metod na výběr kompromisní varianty - metoda pořadí, bodovací, bazické varianty, váženého součtu, AHP). Jednotlivé typy zadání na vybraných základních, zápočtových či zkouškových příkladech. Lekce je složena ze 2 douček. Další příklady (i s těžším zadáním, např. metody: Postupná substituce, TOPSIS či Promethee) s výpočty v Excelu na toto téma najdete v Lekci 4 a Lekci 5 předmětu EMM II PAE/PAA.

3,5 h.

175 Kč

Speciální nabídka

V případě zájmu o více samostatných lekcí jednou platbou mě kontaktujte přes email a uveďte, o které lekce máte zájem